Inspektorat

Vijesti iz sektora


Glavni županijski prosvjetni inspektor

Nikša Matijić

Tel: 036/334-416
Tel: 036/334-406

Prosvjetna inspekcija

Jasmin Mehanoli - inspektor - Županijski prosvjetni inspektor

Marina Jovanović - inspektor - Županijski prosvjetni inspektor

Senad Omerika - inspektor - Županijski prosvjetni inspektor

Boris Čuljak dipl. iur. - inspektor - Županijski prosvjetni inspektor


Djelatnost Inspektorata

  • Plan rada Inspektorata će se temeljiti na obavljanju inspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama i dječjim vrtićima, a po potrebi na fakultetima Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru;
  • Inspekcija će kroz opće tematske i kontrolne nadzore pratiti funkcioniranje obrazovno-odgojnih ustanova sukladno zakonskim propisima;
  • Posebnu pozornost posvetiti praćenju primjene Pedagoškog standarda i normativa osnovnog i srednjeg školstva kao i usklađivanje općih i pojedinačnih akata sa zakonskim propisima;
  • Tijekom godine inspekcijskim nadzorom planirano je pratiti primjenu i realizaciju nastavnih planova i programa, upotrebu udžbenika, jezika, opterećenost učenika, obavljanje ispita i pravilnost obračuna osobnih dohodaka prema tjednom zaduženju djelatnika;
  • Sukladno Zakonu o inspekciji obaviti opće nadzore u školama u kojima do sada nisu obavljeni;
  • U tekuće poslove Inspektorata spadaju podnesci građana koji se odnose na utvrđene ocjene, prestanak i zasnivanje radnog odnosa (probleme rješavati u suradnji s inspekcijom rada) statusna pitanja učenika, isključenja iz škole i dr.;
  • U suradnji s MUP-om, Federalnim ministarstvom prosvjete i drugim institucijama vršiti provjeru vjerodostojnosti obrazovne isprave;
  • Sudjelovati u pripremi za izradu zakona i provedbenih propisa iz djelokruga rada Ministarstva;
  • Suradnja s ombudsmenima i drugim institucijama koji se bave problematikom obrazovanja.

Projekti