Ministar

dr.sc. Rašid Hadžović


Rođen 31.10.1972. godine u Mostaru.

Završio osnovnu školu i Građevinsku tehničku školu u Mostaru, diplomirao 1998. na Univerzitetu u Istanbulu, Inženjerskom fakultetu, Odsjek za građevinarstvo, magistrirao 2004. i doktorirao 2011. na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet.

Zaposlen na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 2000. godine u zvanju asistenta, od 2005. višeg asistenta i od 2011. u zvanju docenta.

U razdoblju 2008.-2010. i 2012.-2015. obavljao funkciju Prodekana za nastavno-znanstveni rad Građevinskog fakulteta i 2012.-2015. Predsjednika Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Kao stipendista programa JFDP (Junior Faculty Development Program), pod pokroviteljstvom Vlade SAD, bio na specijalizaciji u akademskoj 2004./'05. godini na Odsjecima za građevinarstvo Inženjerskih fakulteta na Univerzitetu Missouri - Columbia i Univerzitetu California - Berkeley.

Sudjelovao u izradi značajnog broja gospodarskih, te stručnih i znanstvenih projekata iz oblasti građevinarstva pri Građevinskom fakultetu.

Vanjski suradnik Turske agencije za koordiniranje i suradnju – TIKA na velikom broju građevinskih objekata širom Bosne i Hercegovine.

Vanjski suradnik na Univerzitetu u Zenici, Politehnički fakultet, Odsjek za građevinarstvo.

Objavio dvije skripte, te veći broj znanstvenih i stručnih radova u časopisima i na međunarodnim konferencijama.

Tečno govori engleski i turski jezik.

Oženjen i otac četvero djece.

Član SDA BiH.


Projekti