Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade

Datum objave: 23.11.2022

Sukladno Zakonu o mladima FBiH (Službene novine Federacije BiHbroj: 36/10 od 16.6.2010.) i Odluci o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za period 2022-2027. godina (u privitku), cijenjeći Vaše mišljenje u procesu definiranja, usvajanja i provođenja županijskih programa djelovanja za mlade, pozivamo Vas na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade, a koja će se održati dana:  • ponedjeljak, 28.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Grada Konjic u Konjicu, za područja Grada Konjic, i općina Jablanica i Prozor;
  • utorak, 29.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Čapljina u Čapljini, za područja Grada Čapljina i Općine Čitluk;
  • srijeda, 30.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Stolac u Stocu, za područja Grada Stolac i općina Neum i Ravno i
  • četvrtak, 01.12.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice u Mostaru (Dvorana 003)

 

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe i daju svoje prijedloge, kako bi Nacrt Strategije za mlade bio sveobuhvatan i time osigurali sustavne mjere za poboljšanje statusa mladih u HNK.

Svoje prijedloge možete dostaviti na službeni email: monkshnk@tel.net.ba ili izravnim sudjelovanjem na javnoj raspravi.

Dokumenti

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions
Projekti