Kabinet Ministarstva

U Kabinetu Ministarstva organiziraju se i obavljaju informativno-analitički, opći, normativni, protokolarni i drugi poslovi značajni za ostvarivanje funkcije ministra. Obavljaju se i poslovi od zajedničkog interesa za uspješno funkcioniranje Ministarstva, odnosno uspješno osiguravanje uslova za rad osnovnih organizacionih jedinica, kadrovski i personalni poslovi Ministarstva. U Kabinetu Ministarstva obavljaju se poslovi  odnosa sa javnošću. Informacijski, poslovi kancelarijskog poslovanja, poslovi normativno-pravne djelatnosti, te drugi poslovi koje u ovlaštenje daje ministar.

Kabinet Ministarstva sarađuje s drugim osnovnim organizacionim jedinicama i njihovim rukovodiocima učestvujući u zajedničkoj izradi programsko-strateških i drugih složenih poslova i radnih zadataka, izradi različitih izvještaja kao glavni nosilac ovih poslova. Kabinetom Ministarstva  rukovodi sekretar Ministarstva.

 


Savjetnici Ministra

Nijaz Kurtović

Asim Bilal


Odsjek za internu kontrolu i financijske poslove

Šef odsjeka

Ibrahim Leto dipl. oec.

Stručni savjetnik za internu kontrolu

Emil Marušić dipl. oec.

Viši referenti

Bazilija Marić

Amna Veledar 


Odsjek za opšte poslove i odnose s javnošću

Stručni savjetnik za mlade

Azemina Gubeljić, profesor pedagogije

Viši referent

Alida Čolaković

Viši referenti za protokol

Razija Zelić

Marko Marić


Projekti