Obustava polaganja vozačkih ispita i ispita za instruktore motornih vozila

Datum objave: 17.03.2020

U skladu/sukladno sa Naredbom kriznog štaba/stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite/skrbi HNK/Ž broj: 06-02-33-301-31/20 od 12.03.2020. godine, obavještavamo Vas da se obustavlja polaganje svih ispita za vozače motornih vozila i instruktora vožnje.

 

U prilogu/privitku: Naredba


Dokumenti

Projekti