Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Održan sastanak na temu Organizacija i realizacija nastave u školskoj 2020./2021. godini s epidemiološkog i zdravstvenog aspekta

  Datum obavijesti: 13/08/2020

  U organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, resorni ministar dr. sc. Rašid Hadžović i pomoćnik ministra za prosvjetu, Sudo Marić održali su sastanak sa predsjednikom i potpredsjednikom Kriznog stožera ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-K, ministrom dr. sc. Goranom Opsenicom i direktorom Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-K, prim. dr. Nerminom Avdićem, te predsjednicom Udruge ravnatelja osnovnih škola HNŽ, Lidijom Markotić, predstavnikom Aktiva direktora osnovnih škola HNK, Džemalom Juklom, predsjednikom Aktiva ravnatelja srednjih škola HNŽ, Zoranom Landekom i predsjednicom Aktiva direktora srednjih škola HNK, Sabinom Palić.

 • Čestitka ministra Hadžovića povodom Kurban-bajrama

  Datum obavijesti: 30/07/2020

  Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

 • Javni poziv Porezne uprave Federacije BiH za obavljanje prakse za studente i đake

  Datum obavijesti: 06/03/2020

  Porezna uprava Federacije BiH 09.01.2020. godine objavila je Javni poziv za pravna lica, poduzetnike i građane za podnošenje poreznih prijava sa rokom podnošenja do 31.03.2020. godine. Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, a u cilju blagovremene obrade i unosa svih prijava u  nPIS aplikaciju, ukazala se potreba za angažiranjem studenata i đaka koji bi bili angažirani na obradi prijava.

 • Ministar Hadžović u posjeti Srednjoj školi Konjic

  Datum obavijesti: 08/07/2020

  Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, dr.sc. Rašid Hadžović posjetio je Srednju školu Konjic, u pratnji ravnateljice Enise Karkelje, gdje su u tijeku građevinski radovi u prostorijama namijenjenim za održavanje praktične nastave mašinske struke.

 • Održan sastanak na temu Priprema za online nastavu u školskoj 2020/2021. Godini u slučaju proglašenja pandemije

  Datum obavijesti: 01/07/2020

  Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, dr. sc. Rašid Hadžović i predstavnici Ministarstva pomoćnik ministra za prosvjetu, Sudo Marić, p.o. glavnog inspektora, Nikša Matijić, održali su sastanak uz nazočnost v.d. ravnateljice Pedagoškog zavoda Mostar, Enise Gološ, ravnatelja Zavoda za školstvo Mostar, Željka Ćorića, sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola HNŽ-K i predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja na temu Priprema za online nastavu u školskoj 2020./2021. godini u slučaju proglašenja pandemije virusa COVID-19.

 • Uručeni tableti Gimnaziji Mostar

  Datum obavijesti: 25/06/2020

  Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, dr. sc. Rašid Hadžović i ravnatelj Nansen Dijalog Centra (NDC) Mostar, Elvir Đuliman, uručili su 28 tableta Gimnaziji Mostar.

 • Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020./2021. godini

  Datum obavijesti: 11/06/2020

  Temeljem točke II. Odluke o raspisivanju natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020./2021. godini, broj: 05-02-34-941/20 od 2.6.2020. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije r a s p i s u j e

  N A T J E Č A J
  ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
  SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

 • Uručena zahvalnica BH Telecom – Direkciji Mostar

  Datum obavijesti: 10/06/2020

  Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, dr. sc. Rašid Hadžović uručio je zahvalnicu direktoru BH Telecom – Direkcije Mostar, Adilu Šuti za izuzetan doprinos u realizaciji online nastave na području Županije-Kantona.

 • Zahtjev za izuzeće od obaveznog upisa djeteta

  Datum obavijesti: 28/04/2020

  .

 • Preporuke za djecu i roditelje u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece

  Datum obavijesti: 22/04/2020

  Dom zdravlja Mostar i Centar za psihološku saradnju „Sensus“ na inicijativu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, dostavili su preporuke za djecu i roditelje u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece i prevazilaženja situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Temeljne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana suradnja sa ravnateljima škola i školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organiziranju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stupnja obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje suglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje suglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost:

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja:

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati suradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI