Javni poziv za program stručnog usavršavanja

Datum objave: 16.11.2022

Na osnovu čl.183. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18 ) te čl. 22. stav 5. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“,broj:15/07 i 41/07), kao i čl. 27 stav 4. Pravilnika o uslovima i načinu za dobivanje licence (Službeni glasnik BiH br.12/07,41/07 i 13/13), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK  objavljuje

JAVNI POZIV
za „PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA“Obavještavamo vas da će se u skladu sa čl.183. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 6/06 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/1789/17 i 9/18), čl. 22. stav 5. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila („Službeni glasnik BiH“ broj:15/07 i 41/07) i čl. 27. stav 4. Pravilnika o uslovima i načinu za dobivanje licence (Službeni glasnik BiH br.12/07,41/07 i 13/13), dana 03.12.2022. godine u Sali Crvenog krsta (Sjeverni logor-Mostar) održati Program stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače po sljedećem rasporedu:

I  grupa u 08:30 sati, po abecednom redu (od A-M)

II grupa u 11:00 sati po abecednom redu (od N-Ž)

 

Prijava za Program stručnog usavršavanja, može se dostaviti najkasnije do 30.11.2022. godine, na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Sektor edukacije i licenciranja u saobraćaju, ulica Stjepana Radića br. 3, 88 000 Mostar ili na protokol u Ministarstvo.

           Prijava se obavlja preko obrasca Prijave koji se može preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

 

Sve detaljnije informacije možete dobiti na telefon 036/ 334-415 i 334-409.

Dokumenti

Projekti