Edukacija i licenciranje u saobraćaju

Vijesti iz sektoraPomoćnik ministra za edukaciju i licenciranje u saobraćaju

Ivan Šimunović, dipl. ing. prometa

Stručna savjetnica za normativnu djelatnost i upravni postupak

Sanela Humačkić, dipl. iur.

Stručni savjetnik za poslove provođenja i organizovanja polaganja vozačkih ispita

Mr. Jasmin Šuta

Viši samostalni referent za administrativno tehničke poslove

Snježana Lovrić, pravnik


Sektor za edukaciju i licenciranje u saobraćaju obavlja poslove i zadatke koji su Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH u nadležnosti ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Osnovne djelatnosti sektora su planiranje, organizovanje i provođenje:

  • Ispita za vozača motornih vozila;
  • Ispita za instruktora vožnje;
  • Ispita za licencirane predavače i ispitivače;
  • Nadzor nad radom auto-škola;
  • Stručno usavršavanje ispitivača, predavača i instruktora-vožnje;
  • Edukacija djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja;
  • Saobraćajno - preventivne akcije u cilju poboljšanja sigurnosti u saobraćaju.

Projekti