Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Počeli pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za djelatnost srednjeg obrazovanja

  Datum obavijesti: 21/03/2019

  Budući da je postojeći Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja istekao 20. 02. 2019. godine, danas, 21. 03. 2019. godine je organizovan zvanični sastanak ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr.sc. Rašida Hadžovića sa predstavnicima Sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, Edinom Čomić, Ivicom Mustapićem, Milanom Krunićem i Lejlom Ćerić, a u cilju potpisivanja novog Kolektivnog ugovora.

 • Održan sastanak sa predstavnicima Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja HNK i Sindikata učitelja HNŽ

  Datum obavijesti: 21/03/2019

  Danas, 21. 03. 2019. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, održan je sastanak ministra dr. sc. Rašida Hadžović s predsjednikom Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja HNK, Omerom Tipurom i predsjednikom sindikata učitelja HNŽ-a Slavkom Laušem, te predstavnicom Sindikata učitelja HNŽ, Marinom Galić, a u vezi primjedbi predstavnika Sindikata na odredbe važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK.

 • Svjetski dan osoba s Down sindromom: Ne zaboravite obući šarene čarape

  Datum obavijesti: 21/03/2019

  Na današnji dan, 21. marta u cijelom svijetu se obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom (WDSD) (Down Syndrome International DSI).  

 • Sastanak sa predstavnicima Japanske međunarodne razvojne agencije (JICA)

  Datum obavijesti: 14/03/2019

  Danas, 14. marta 2019. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, i pomoćnici ministra, Sudo Marić i Semir Memić, su održali sastanak sa Višim savjetnikom Odjela za izgradnju mira ispred Japanske agencije za međunarodnu saradnju, Keiichi Hashimotom, i ostalim predstavnicima JICA-e tokom kojeg su razgovarali o samom Projektu, dosadašnjim postignutim rezultatima, te daljim koracima implementacije „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.

 • Sastanak ministra Hadžovića sa evaluacijskim timom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)

  Datum obavijesti: 13/03/2019

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je održao radni sastanak sa evaluacijskim timom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) za BiH, gospodinom Tomislavom Novalićem i gospođom Dženelom Babić vezano za dosadašnju saradnju resornog Ministarstva ali i Hercegovačko-neretvanskog kantona sa UNDP-om u sklopu Okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNDAF), a povodom finalne evaluacije istog (UNDAF 2015- 2020.)

 • Sastanak ministra Hadžovića sa predstavnicom Projekta PRO-budućnost u BiH

  Datum obavijesti: 07/03/2019

  Danas, 07. marta 2019. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je održao sastanak sa Višom voditeljicom Projekata CRS organizacije (Senior Project Officer|Catholic Relief Services), Edinom Čolo Zahirović, tokom kojeg su razgovarali o Projektu PRO- Budućnost, kojeg CRS organizacija implementira na području cijele Bosne i Hercegovine.

 • Održana Javna tribina pod nazivom “Kvaliteta obrazovanja u BiH”

  Datum obavijesti: 05/03/2019

  Danas, 05. marta 2019. godine, s početkom u 14:00 sati, u hotelu „Bristol“ u Mostaru, a u organizaciji Vijeća mladih Grada Mostara održana je Javna tribina na temu „Kuda ide obrazovanje u BiH“. Na Javnoj tribini, kao jedan od govornika, učestvovala je predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, viša stručna saradnica za mlade i profesorica pedagogije, Azemina Gubeljić. Govornici današnje Javne tribine su bili i savjetnica federalne ministrice obrazovanja i nauke, Sanela Kuko, predstavnik Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Alim Abazović, predsjednik Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Džani Pajić, te predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, Marijan Tustonja.

 • Ministar Hadžović u posjeti oštećenim školama u Mostaru

  Datum obavijesti: 25/02/2019

  Danas, 25. februara 2019. godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je posjetio O. Š. Ilije Jakovljevića u Mostaru i O. Š. Bartola Kašića Mostar na kojima su nastala oštećenja uslijed bure i loših klimatskih uslova tokom petka i subote.

 • Izvršena primopredaja i prezentacija nove opreme za nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

  Datum obavijesti: 12/02/2019

  Danas, 12. februara 2019. godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, pomoćnik ministra, Sudo Marić, šef JICA-e (Japanska agencija za međunarodnu saradnju) u Beogradu gospodin Hideya Kobayashi i voditelj projekta „Izgradnja povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“, gospodin Motoyuki Nishida su posjetili IV Osnovnu školu i Osnovnu školu Petra Bakule u Mostaru, kao dvije od četiri pilot škole u kojima je sproveden Projekat i donirana oprema u vrijednosti od 30. 000 KM. 

 • Prezentovana nova računarska oprema za elektronsku učionicu u O.Š. Antuna Branka Šimića

  Datum obavijesti: 08/02/2019

  Danas, 08. februara 2019. godine ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i predsjednik Vlade HNK, dr. sc. Nevenko Herceg su posjetili Osnovnu školu Antuna Branka Šimića u Mostaru povodom prezentacije opreme za elektronsku učionicu u školi, donirane od strane resornog Ministarstva. Prisutni su također posjetili tok radova na školi u sklopu Projekta energetske efikasnosti, kao i obnovljenu sportsku salu.


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
 • U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI