Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Održan sastanak s predstavnicima Udruženja građana „Zajedno za naš grad“

  Datum obavijesti: 20/10/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović održao je sastanak s predstavnicima Udruženja građana „Zajedno za naš grad“, Nerminom Mehićem, Sabinom Merdan i Amelom Tirom.

 • Obilježen Dan škole u Osnovnoj školi Čerin u Čitluku

  Datum obavijesti: 18/10/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović obratio se na manifestaciji povodom obilježavanja Dana škole u Osnovnoj školi Čerin u Čitluku.

 • Obilježen Svjetski dan reanimacije

  Datum obavijesti: 15/10/2021

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK podržalo je obilježavanje Svjetskog dana reanimacije u sklopu kampanje pod nazivom „World restart a heart“, koje se u organizaciji Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH i Udruženja za edukaciju i razvoj "Dignitet" održalo u Srednjoj medicinskoj školi Sestara milosrdnica u Mostaru.

 • Otvoren seminar za nastavnike i profesore turskog jezika

  Datum obavijesti: 08/10/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović obratio se na otvorenju 15. seminara za nastavnike i profesore turskog jezika, u organizaciji Instituta Yunus Emre.

 • Održana Konferencija povodom Dana učitelja

  Datum obavijesti: 05/10/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović obratio se na Konferenciji „Znanje je najbolja prevencija i najbolja investicija“, koja je povodom Dana učitelja održana u Kulturnom centru „Kralj Fahd“, u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar.

 • Čestitka ministra Hadžovića povodom Svjetskog dana učitelja

  Datum obavijesti: 04/10/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja.

 • Uskoro novi Pravilnik za procjenu i koordinaciju procjene djece s teškoćama i invaliditetom u HNK

  Datum obavijesti: 29/09/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, dr. sc. Goran Opsenica, sa saradnicima, danas su sa Selmom Kazić, predstavnicom UNICEF-a BiH razgovarali o usklađivanju sistema procjene djece s teškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) na području HNK.

 • Održane aktivnosti u sklopu projekta „Socijalizacija s pravom“

  Datum obavijesti: 29/09/2021

  U sklopu projekta „Socijalizacija s pravom“ kojeg realizira organizacija PH International uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, održane su projektne aktivnosti i pripreme za završnu konferenciju.

 • Ministar Hadžović ugostio predstavnike Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH i predstavnicu Udruženje „Dignitet“

  Datum obavijesti: 27/09/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović održao je sastanak s predsjednikom Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH, Anerom Durakovićem, predsjednikom UO Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH i predstavnicom Udruženja „Dignitet“, Edisom Demić, na temu Svjetski dan reanimacije, koji će se obilježiti 16. oktobra 2021. godine.

 • Ministar Hadžović posjetio Srednju školu fra Slavka Barbarića Čitluk

  Datum obavijesti: 22/09/2021

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović posjetio je Srednju školu fra Slavka Barbarića Čitluk, gdje je s direktoricom Adelom Škutor i zaposlenicima razgovarao o nastavnom procesu u tekućoj školskoj godini.


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI


Projekti