Unapređenje realizacije Lokalnog akcijskog plana za Rome u oblasti obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u saradnji s Misijom OSCE-a, s ciljem osiguranja sistematskog i koordiniranog pristupa realizaciji Lokalnog akcijskog Plana, plana za rješavanje problema Roma u HNK, s posebnim osvrtom na prevenciju izostajanja s nastave i napuštanja školovanja od strane romske djece, organizovalo je sastanak direktora osnovnih i srednjih škola u kojima se obrazuju romska djeca.

Objavljeno: 30.09.2022
Nastavak projekta „Eco Win“

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović obratio se na manifestaciji povodom nastavka projekta „Eco Win“ koja se održana u Narodnom pozorištu u Mostaru u organizaciju Udruženja građana „Zajedno za naš grad“. Tom prilikom resornom ministru uručena je zahvalnica za nesebičan doprinos i pomoć u projektu Eco Win.

Objavljeno: 30.09.2022
Savremeni informatički kabineti za mostarske građevinske škole

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanog kantona, dr. sc. Nevenko Herceg otvorili su danas savremene informatičke kabinete (STEAM) u Srednjoj građevinskoj školi Jurja Dalmatinca Mostar i Srednjoj građevinskoj školi Mostar. Kabineti su opremljeni u okviru projekta pod nazivom "Boljom upravom do bržeg privrednog rasta" koji je, u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške, implementirao UNDP. Za opremanje je ukupno utrošeno 100.000,00 KM, od čega su Vlada Kraljevine Norveške i UNDP osigurali dvije trećine, a Vlada HNK-a preostalu trećinu novčanih sredstava.

Objavljeno: 29.09.2022
Otvorena stomatološka ambulanta u JU OŠ Gnojnice

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović prisustvovao je otvaranju stomatološke ambulante u Javnoj ustanovi Osnovnoj školi Gnojnice.

Objavljeno: 28.09.2022
Čestitka ministra Hadžovića povodom Roš Hašane

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, uputio je čestitku pripadnicima Jevrejske zajednice povodom Roš Hašane, praznika završetka stare i početka Nove liturgijske godine.

Objavljeno: 25.09.2022
Međunarodni dan mira

Širom svijeta, 21. septembra obilježava se Međunarodni dan mira kojeg je Generalna skupština Ujedinjenih naroda ustanovila 1981. godine.

Objavljeno: 21.09.2022
Javni poziv za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-2356/22 od 14.09. 2022. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje

Objavljeno: 21.09.2022
Javni poziv za predlaganje projekata iz područja KULTURE radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-2357/22 od 14.09.2022. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje

Objavljeno: 21.09.2022
Dodjeljena sredstva kulturnim i sportskim kolektivima i uspješnim pojedincima

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na 149. hitnoj telefonskoj sjednici, donijela odluke o odabiru korisnika po stavkama ''Ostali izdaci za kulturu'' i ''Ostali izdaci za sport + uspješnim pojedincima''. Odabrani su gotovo svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-tehničke uvjete javnih poziva.

Objavljeno: 15.09.2022
Podrška međunarodnom događaju „Trka za mir“

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović održao je sastanak s organizatoricama međunarodnog događaja „Trčim za mir“, i to Aminom Kolašinac, predsjednicom Organizacionog odbora trke „Trka za mir“, Ellom Ljubić, koordinatoricom projekta Klub MASA Mostar i Anesom Agović, ambasadoricom trke.

Objavljeno: 12.09.2022
Projekti