Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade

Datum objave: 23.11.2022

U skladu sa Zakonom o mladima FBiH (Službene novine Federacije BiHbroj: 36/10 od 16.6.2010.) i Odlukom o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. godina (u prilogu), cijenjeći Vaše mišljenje u procesu definiranja, usvajanja i provođenja kantonalnih programa djelovanja za mlade, pozivamo vas na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade, a koja će se održati dana:  • ponedjeljak, 28.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Grada Konjic u Konjicu, za područja Grada Konjic, i općina Jablanica i Prozor;
  • utorak, 29.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Čapljina u Čapljini, za područja Grada Čapljina i Općine Čitluk;
  • srijeda, 30.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Stolac u Stocu, za područja Grada Stolac i općina Neum i Ravno i
  • četvrtak, 01.12.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice u Mostaru (Dvorana 003)

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe i daju svoje prijedloge, kako bi Nacrt Strategije za mlade bio sveobuhvatan i time osigurali sistemske mjere za poboljšanje statusa mladih u HNK.

Svoje prijedloge možete dostaviti na službeni email: monkshnk@tel.net.ba ili direktnim učešćem na javnoj raspravi.

Dokumenti

Projekti