Obavještenje za autoškole

Datum objave: 26.05.2021

Ovim putem obavještavamo sve autoškole na području HNK da je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH na službenoj stranici, www.mkt.gov.ba, objavilo novi Katalog testnih pitanja iz oblasti IV-Prva pomoć, gdje se isti može i preuzeti.

U skladu sa naprijed navedenim, a imajući u vidu da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK nadležno da formira testove za polaganje vozačkog ispita, obavještavamo Vas da će primjena novih testnih pitanja iz oblasti IV- Prva pomoć započeti od 01.06. 2021. godine, kako je to od nas zatražilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.


Dokumenti

human hair extensions in chennai best raw hair vendors human hair the wig shop hollywood how to fix frizzy hair extensions natural hair wigs uk luxy hair reviews 2017 blonde bundles human hair human hair wigs indian temple hair extensions wedding hairstyles updo hair extensions uk
Projekti