ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT THROUGH CULINARY HERITAGE

Datum objave: 20.10.2020

CUHaCHAProgram: Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Prioritetna os: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
Nositelj projekta: Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Razdoblje provedbe projekta: 15/08/2020 – 14/08/2022
Proračun projekta: 710.946,94 €
Iznos EU sufinanciranja: 604.304,89 €

Partneri: 

  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR)
  • Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona (BA)
  • Općina Tivat (ME)
  • Zadarska županija (HR)

Kratak opis projekta:  

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu potaknuti inovacije i promociju te u konačnici osigurati razvoj na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još više poboljšati turističku ponudu.

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma. Osim navedenog, u cilju kvalitetnijeg stručnog usavršavanja projekat podrazumijeva izgradnju kuhinje, kao i realizaciju edukacija za učenike srednjih škola i studente turizma.

Ovaj cilj će se postići s dva specifična cilja:

  • uspostavljanjem prekogranične suradnje kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom,
  • boljim upravljanjem i promocijom kulinarske baštine kao dijela turističke ponude.

Kako bi se postigli specifični ciljevi projekta, razvit će se 4 rezultata:

  • zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističke ponude,
  • monografija kulinarske baštine,
  • obuka pružatelja usluga kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskom baštinom,
  • uređenje tradicionalnih kuhinja za promicanje kulinarske baštine ovog područja.

Glavne ciljne skupine koje će imati koristi od provedbe projekta bit će šira javnost, javna tijela, pružatelji usluga i drugi sudionici u području turizma, razvoja i gospodarstva u programskom području. Unatoč potencijalima kulinarske baštine programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji bi ga povezali s turističkom ponudom. Ovaj projekt će prekograničnom suradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku stazu kulinarske baštine, istovremeno jačajući turističku ponudu sve tri partnerske zemlje.

CUHaCHA umrežava 4 organizacije (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, Općina Tivat i Zadarska županija) iz 3 programske zemlje.

Partnerstvo se sastoji od javnih institucija s različitim pozadinama. Svaki je partner odgovoran za određeni radni paket uzimajući u obzir njihovu profesionalnu izvrsnost. Sve su odgovornosti jednako podijeljene među partnerima.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Sve dodatne informacije o Programu Interreg IPA CBC  Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 možete pronaći na poveznici https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions
Projekti