Edukacija i licenciranje u saobraćaju

Vijesti iz sektora


Pomoćnik ministra za educiranje i licenciranje u prometu

Ivan Šimunović, dipl. ing. prometa

Stručni savjetnik za normativnu djelatnost i upravni postupak

Sanela Humačkić, dipl. iur.

Viši samostalni referent za administrativno tehničke poslove

Snježana Lovrić, pravnik


Sektor za educiranje i licenciranje u prometu obavlja poslove i zadatke koji su Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH u nadležnosti ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa.

Temeljne djelatnosti sektora su planiranje, organiziranje i provođenje:

  • Ispita za vozača motornih vozila;
  • Ispita za instruktora vožnje;
  • Ispita za licencirane predavače i ispitivače;
  • Nadzor nad radom auto-škola;
  • Stručno usavršavanje ispitivača, predavača i instruktora-vožnje;
  • Educiranje djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa;
  • Prometno - preventivne akcije u cilju poboljšanja sigurnosti u prometu.