Javni poziv Porezne uprave Federacije BiH za obavljanje prakse za studente i đake

Datum objave: 06.03.2020

Porezna uprava Federacije BiH 09.01.2020. godine objavila je Javni poziv za pravna lica, poduzetnike i građane za podnošenje poreznih prijava sa rokom podnošenja do 31.03.2020. godine. Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, a u cilju blagovremene obrade i unosa svih prijava u  nPIS aplikaciju, ukazala se potreba za angažiranjem studenata i đaka koji bi bili angažirani na obradi prijava.U cilju provedbe navedenih aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH POZIVA studente/đake i obrazovne institucije (fakultete i srednje škole) koje su zainteresirane da njihovi studenti i đaci, iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Poreznoj upravi Federacije BiH da se prijave na Javni poziv.

Praksa bi se obavljala u poreznim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH u periodu od 15.03. do 15.05.2020. godine.

 Za prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za obavljanje prakse uz navođenje osnovnih podataka o studentu/đaku (ime i prezime studenta/đaka, datum rođenja, naziv fakulteta/srednje škole, smjer, razred/godina studija, kontakt telefon)
  • Spisak studenata/đaka koji će obavljati studentsku/đačku praksu
  • Ukoliko student/đak sam aplicira dužan je na zahtjevu imati suglasnost dekana fakulteta/ravnatelja srednje škole.

 Za vrijeme obavljanja stručne prakse Porezna uprava Federacije BiH nema nikakvih financijskih obveza prema studentima/đacima.

 Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2020. godine.

 

Prijave se mogu podnijeti na adresu:

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured

Ul. Husrefa Redžića broj 4, Sarajevo

ili na e-mail adresu:  puinfo@fpu.gov.ba sa naznakom

Prijava za obavljanje studentske/đačke prakse“

 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions
Projekti