UNESCO - Vacancy notice - DIRECTOR, FUTURE OF LEARNING AND INNOVATION TEAM

Datum objave: 13.02.2020

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je ovom Ministarstvu proslijedilo javni poziv za radno mjesto direktora tima za inovacije i budućnost učenja, u sjedištu UNESCO-a.

U nastavku slijede informacije o poziciji/radnom mjestu direktora, kao i o preporučenim kvalifikacijama, iskustvima i kompetencijama.

 Sekretarijat UNESCO-a pridaje posebnu važnost geografskoj distribuciji, kao i rodnoj ravnopravnosti, posebno na senior (visokom) nivou. Kako bi se postigla izbalansirana geografska raspoređenost, kao i ravnopravna zastupljenost žena, vrlo je važno motivisati kvalifikovane kandidate da se prijave.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete naći na linku: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372580.

Kandidati koji su zainteresovani za ovu poziciju mogu aplicirati putem UNESCO-ve web stranice, sekcija Careers (Karijere). Kandidati će primiti automatsku poruku potvrde registracije putem e-maila.

Aplikacija se treba dostaviti najkasnije do 25. februara/veljače 2020. godine. Za dodatna pitanja, možete pisati na e-mail: staffingteam@unesco.org.

Napomena: Iznimka su kandidati koji nemaju pristup internetu, oni mogu poslati aplikacije i putem pošte s naznakom ED-017, na adresu:

Director
Bureau of Human Resources Management (HRM)
UNESCO
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07-SP
France
 

 

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions