Objavljen je poziv za PRO-Budućnost male grantove - Prijavite se!

Datum objave: 18.10.2019

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.Na javni poziv mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene promoviranju međureligijskog dijaloga, organizacije civilnog društva i općine/opštine/gradovi u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju sukladno Platformi za mir, koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Od aplikanata se traži da do 22. 11. 2019. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu sa svim traženim obrascima, putem online forme na sljedećem linku: https://app.smartsheet.com/b/form/b8388910be3a48ba9e88fc2d5cd451dd

Više informacija, kao i popratne obrasce, možete pronaći na https://probuducnost.ba/novo/mali-grantovi-2019?fbclid=IwAR3pQwobng78eVG8XhMrK1umBVqOXMpnJPkKGTA78OFwBUVFiTadKRRv-DY

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions