Održane obuke nastavnika iz oblasti preduzetništva

Datum objave: 26.06.2023

Obuke nastavnika iz oblasti preduzetništva na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, na kojim je nazočilo oko 25 nastavnika iz 8 srednjih škola, kao i predstavnici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture  i športa HNŽ-K, Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar, održane su u Studentskom hotelu Mostar 21. i 22. lipnja 2023. godine.Naime, projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG), kojeg financira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), je uspostavio suradnju s pet županija na području Federacije Bosne i Hercegovine – Zeničko-dobojska, Tuzlanska županija, Hercegovačka-neretvanska, Bosansko-podrinjska i Zapadnohercegovačka.

U proteklom periodu su pedagoški zavodi i zavodi za školstvo pomenutih županija, uz tehničku potporu EGG projekta, radili na uvođenju nastavnog plana i programa iz oblasti preduzetništva ili unapređenju već postojećeg nastavnog plana i programa iz pomenute oblasti.

Osmišljeni su trening programi za sve županije, kako bi se osnažile kompetencije nastavnog kadra iz ove oblasti. Proces osnaživanja nastavnog kadra na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona trebao bi ostvariti pozitivan efekat u narednoj školskoj godini na oko 210 učenika.

Učenici će imati priliku pohađati inovirani sadržaj iz predmeta „Preduzetništvo“ u školskoj 2023./2024. godini, a obuke se održavaju u školskoj 2022./2023. godini, kao priprema za početak sljedeće školske godine.

Galerija

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions
Projekti