Analiza potreba i položaja mladih u HNŽ-K u cilju izrade strategije za mlade HNŽ-K 2022-2027

Datum objave: 02.11.2022

U skladu sa Zakonom o mladima FBiH (Službene novine Federacije BiHbroj: 36/10 od 16.6.2010.), tačkom III Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. godina (u prilogu/privitku), u procesu je izrada Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. S tim u vezi pozivamo sve mlade osobe svih kategorija sa područja  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, (srednjoškolce, studente, pripravnike/vježbenike, zaposlene i nezaposlene mlade osobe) starosne dobi od 15 do 30 godina da učestvuju u online istraživanju kako bismo na vrijeme izvršili kvalitativnu i kvantitativnu analizu rezultata istraživanja, koja je osnov pri izradi, donošenju i implementaciji Strategije, a u cilju poboljšanja položaja mladih u HNK.

 U nastavku link-online upitnika:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv5MwOcSfS9MykpWx5yBM5WyW4qDAIAHZWv0ao_RMpfSKKqg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Privitak:

 - kao u tekstu (Odluka o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. godina)

Dokumenti

copper hair extensions uk ancient chinese secret hair growth korean human hair wigs wig installation london people getting extensions hair wigs uk lavender kanekalon braiding hair stores that sell wigs near me hair wigs uk ombre brazilian hair weave the hair lounge london grays hair extensions
Projekti