Raspored polaganja ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja/prometa, prve pomoći, i vožnje za Mostar 11.12.2019

Datum objave: 10.12.2019

POLAGANJE ISPITA IZ POZNAVANJA PROPISA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA/PROMETA NA CESTAMA

Mjesto i datum polaganja : Mostar, 11.12.2019.

  • GRUPA I u 09:15 sati
  • GRUPA II u 10:00 sati

POLAGANJE ISPITA IZ POZNAVANJA PRUŽANAJA PRVE POMOĆI

Mjesto i datum polaganja: Mostar, 11.12.2019.

  • GRUPA I u 10:20 sati

POLAGANJE PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA

Datum i vrijeme polaganja: 11.12.2019 u 09:00 sati

  • Mjesto polaganja: Karting i Sjeverni logor

Dokumenti

Projekti