• U skladu sa koordiniranim i zajedničkim djelovanjem u organizaciji rada odgojno-obrazovnih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, te provođenjem propisanih epidemioloških mjera na području našeg kantona, koje su se u dosadašnjem periodu pokazale opravdanim i efikasnim, pozitivnim cijenimo uvaženi zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u liberalizaciji jedne od mjera predviđenih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

  • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Rašid Hadžović, povodom početka nove školske godine posjetio je „IV osnovnu školu“ Mostar i OŠ „Ivana Gundulića“ Mostar.

  • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, uputio je čestitku povodom početka nove školske godine.

  • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu člana 9. tačke 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, broj: 9/98, 1/02 i 4/07) i člana 69., stav 3. Zakona o organizaciji uprave u HNK („Službene novine HNK“, broj 9/09), a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020. godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporukom za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine dalo je Instrukciju školama.

  • Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom Nove 1442. hidžretske godine.

Vijesti