Inspektorat

Vijesti iz sektoraGlavni kantonalni prosvjetni inspektor

Nikša Matijić

Tel: 036/334-416
Tel: 036/334-406

Prosvjetna inspekcija

Jasmin Mehanoli - inspektor - Kantonalni prosvjetni inspektor

Marina Jovanović - inspektor - Kantonalni prosvjetni inspektor

Senad Omerika - inspektor - Kantonalni prosvjetni inspektor

Boris Čuljak dipl. iur. - inspektor - Kantonalni prosvjetni inspektor


Djelatnost Inspektorata

  • Plan rada Inspektorata će se zasnivati na obavljanju inspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama i dječjim vrtićima, a po potrebi na fakultetima Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru;
  • Inspekcija će kroz opšte tematske i kontrolne nadzore pratiti funkcioniranje obrazovno-odgojnih ustanova u skladu sa zakonskim propisima;
  • Posebnu pozornost posvetiti praćenju primjene Pedagoškog standarda i normativa osnovnog i srednjeg školstva kao i usklađivanje opštih i pojedinačnih akata sa zakonskim propisima;
  • Tokom godine inspekcijskim nadzorom planirano je pratiti primjenu i realiziranje nastavnih planova i programa, upotrebu udžbenika, jezika, opterećenost učenika, obavljanje ispita i pravilnost obračuna ličnih dohodaka prema sedmičnom zaduženju zaposlenika
  • U skladu sa Zakonom o inspekciji obaviti opšte nadzore u školama u kojima do sada nisu obavljeni;
  • U tekuće poslove Inspektorata spadaju podnesci građana koji se odnose na utvrđene ocjene, prestanak i zasnivanje radnog odnosa (probleme rješavati u saradnji s inspekcijom rada) statusna pitanja učenika, isključenja iz škole i dr.;
  • U saradnji s MUP-om, Federalnim ministarstvom obrazovanja i drugim institucijama vršiti provjeru vjerodostojnosti obrazovne isprave;
  • Učestvovati u pripremi za izradu zakona i provedbenih propisa iz djelokruga rada Ministarstva;
  • Saradnja s ombudsmenima i drugim institucijama koji se bave problematikom obrazovanja.

Projekti