Visoko obrazovanje i nauka

Vijesti iz sektoraDjelatnosti Sektora za visoko obrazovanje i nauku su:

  • Učestvovanje u implementiranju Bolonjskog procesa na visokoškolskim ustanovama iz nadležnosti Ministarstva;
  • Inoviranje baze podataka za visokoškolske organizacije na Sveučilištu i Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru;
  • Saradnja i realizovanje zakonskih propisa u vezi s djelovanjem, organizacijom i upisom studenata na visokoškolske ustanove;
  • Dopuna propisa o inspekciji u cilju preciziranja ovlasti inspektora u visokom obrazovanju;
  • Donošenje Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih akata;
  • Provođenje aktivnosti materijalne potpore za školovanje deficitarnih kadrova;
  • Ugovorno reguliranje subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata s područja kantona u studentskim domovima u Bosni i Hercegovini.

Projekti