Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Čestitka ministra Hadžovića povodom Božića

  Datum obavijesti: 23/12/2022

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom Božića.

 • Ministar Hadžović čestitao Hanuku

  Datum obavijesti: 18/12/2022

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom jevrejskog praznika Hanuke.

 • Održan Sajam kulinarske baštine

  Datum obavijesti: 17/12/2022

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović obratio se na Sajmu kulinarske baštine, u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK koji je održan na platou iza Gimnazije Mostar, a u okviru projekta „Unapređenje održivog razvoja turizma kroz kulinarsko naslijeđe – CUHaCHA“.

 • Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u HNK

  Datum obavijesti: 12/12/2022

  Ministar obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović potpisao je Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u HNK, u Hotelu Mostar. Izrada Protokola u HNK dio je projekta „Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH“, koji implementira World Vision BiH u partnerstvu s Udruženjem „Zemlja djece“ i NVO Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a.

 • Otvorena kuhinja u sklopu projekta CUHaCHA

  Datum obavijesti: 08/12/2022

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i direktor Crvenog križa Grada Mostara, Alen Kajtaz otvorili su kuhinju u sklopu projekta „Unapređenje održivog razvoja turizma kroz kulinarsko naslijeđe – CUHaCHA“ u prostorijama Crvenog križa u USRC „Midhat Hujdur Hujka“.

 • Održana konferencija „Osmislimo obrazovanje ponovo“

  Datum obavijesti: 01/12/2022

  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, UNICEF i UNESCO u Bosni i Hercegovini su 30. novembra i 1. decembra 2022. godine u Sarajevu organizirali konferenciju „Osmislimo obrazovanje ponovo! Poziv na akciju za kreiranje partnerstava u cilju omogućavanja kvalitetnog digitalnog učenja za sve“ koja je okupila preko 100 učesnika iz oblasti obrazovanja, tehnologije i telekomunikacija.

 • Svečanost povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

  Datum obavijesti: 24/11/2022

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović obratio se na svečanosti „Bosno i Hercegovino domovino moja“, koja se  povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji osnovnih i srednjih škola Grada Mostara i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održala u Narodnom pozorištu u Mostaru.

 • Ministar Hadžović čestitao Dan državnosti

  Datum obavijesti: 24/11/2022

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

 • Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade

  Datum obavijesti: 23/11/2022

  U skladu sa Zakonom o mladima FBiH (Službene novine Federacije BiHbroj: 36/10 od 16.6.2010.) i Odlukom o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. godina (u prilogu), cijenjeći Vaše mišljenje u procesu definiranja, usvajanja i provođenja kantonalnih programa djelovanja za mlade, pozivamo vas na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade, a koja će se održati dana:

 • Međunarodni dan djeteta

  Datum obavijesti: 20/11/2022

  Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine usvojila je Konvenciju o pravima djeteta koja predstavlja temelj za bolji i kvalitetniji život djece. 


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI


Projekti