Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Održana evaluacijska konferencija Programa socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije

  Datum obavijesti: 03/12/2018

  Nakon dvogodišnjeg perioda implementacije Programa socijalizacija s pravom i prevencijom maloljetničke delikvencije, urađena je eksterna evaluacija sa ciljem utvrđivanja relevantnosti i uspješnosti Programa. Rezultati prezentovani na Evaluacijskoj konferenciji u Sarajevu su pokazali da su željeni efekti i ishodi postignuti.

   

 • Završena profesionalna obuka direktora/ica osnovnih i srednjih škola u HNK

  Datum obavijesti: 28/11/2018

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je u periodu od 20-23. novembra 2018. godine, uz podršku Misije OSCE-a organizovalo treću po redu obuku u školskoj 2018/2019. godini u cilju stručnog usavršavanja i izgradnje profesionalnih kapaciteta direktora/ica odgojno-obrazovnih ustanova u HNK.

 • Sastanak ministra Hadžovića sa zamjenikom ambasadora Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini

  Datum obavijesti: 27/11/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je danas 27. novembra održao sastanak sa zamjenikom ambasadora Kraljevine Španije u BiH, gospodinom Nuno Santos Postigom tokom kojeg su razgovarali o obrazovnom sistemu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

 • Čestitka ministra Hadžovića i oblježavanje Međunarodnog dana djeteta

  Datum obavijesti: 20/11/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je povodom Međunarodnog dana djeteta upriličio druženje sa učenikom VI. razreda Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Amirom Kosićem.

 • Realizovan seminar za nastavnike u okviru projekta „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja“

  Datum obavijesti: 15/11/2018

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i TPO Fondacija iz Sarajeva su u razdoblju od 23. oktobra do 14. novembra organizovali seminare za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja“ na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/ica i školskih pedagoga. Teme seminara su Sociologija roda i Rodno zasnovano nasilje. Koordinator Projekta je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Emina Jusufbegović, a voditelji seminara su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, Edna Haznadarević i Andreja Pehar.

 • Održana radionica o promociji saradnje povodom implementacije metodologije Indeksa inkluzivnosti

  Datum obavijesti: 09/11/2018

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-Neretvanskog kantona je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Zavodom za školstvo i Pedagoškim zavodom u srijedu, 07. novembra 2018. godine u hotelu „Mostar“ organizovalo sastanak/radionicu o promociji saradnje povodom implementacije metodologije Indeksa inkluzivnosti.

 • Posjeta zaposlenika turske Osnovne škole Kaptanpaşa Imam Hatip i Osnovne škole Čelebići

  Datum obavijesti: 25/10/2018

  Danas, 25. oktobra 2018. godine, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je održao sastanak sa zaposlenicima O.Š. Čelebići, te direktorom i pomoćnikom njihove partnerske Osnovne škole Kaptanpaşa Imam Hatip  iz Turske, kao i pomoćnikom ministra Obrazovanja turske Općine Beyoglu.

 • Uspješno realizovan projekat „Socijalni dan 2018“

  Datum obavijesti: 22/10/2018

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko – neretvanskog kantona je dalo svoju podršku i doprinos realizaciji projekta “Socijalni dan 2018” Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASUBiH).

   

 • Prigodnom svečanošću bilježen Svjetski dan učitelja

  Datum obavijesti: 05/10/2018

  Danas, 05. oktobra 2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je u okviru Svjetskog dana učitelja organizovalo prigodnu svečanost za učitelje, nastavnike, profesore i direktore, u Centru za kulturu Mostar. Program je svečano otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, te penzionisanim prosvjetnim radnicima u školskoj 2017/18. god. podijelio Zahvalnice za dugogodišnji, predani rad i doprinos odgojno-obrazovnom procesu.

 • Čestitka ministra Hadžovića povodom Svjetskog dana učitelja

  Datum obavijesti: 05/10/2018

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je uputio čestitku povodom Svjetskog dana učitelja:


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
 • U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI