Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Vijesti iz sektora


 • Instrukcija školama

  Datum obavijesti: 28/08/2020

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu člana 9. tačke 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, broj: 9/98, 1/02 i 4/07) i člana 69., stav 3. Zakona o organizaciji uprave u HNK („Službene novine HNK“, broj 9/09), a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020. godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporukom za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine dalo je Instrukciju školama.

 • Čestitka ministra Hadžovića povodom Nove 1442 hidžretske godine

  Datum obavijesti: 19/08/2020

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom Nove 1442. hidžretske godine.

 • Održan sastanak na temu Organizacija i realizacija nastave u školskoj 2020/2021. godini s epidemiološkog i zdravstvenog aspekta

  Datum obavijesti: 13/08/2020

  U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, resorni ministar dr. sc. Rašid Hadžović i pomoćnik ministra za obrazovanje, Sudo Marić održali su sastanak sa predsjednikom i potpredsjednikom Kriznog štaba ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, ministrom dr. sc. Goranom Opsenicom i direktorom Zavoda za javno zdravstvo HNK, prim. dr. Nerminom Avdićem, te predsjednicom Udruge ravnatelja osnovnih škola HNŽ, Lidijom Markotić, om Aktiva direktora osnovnih škola HNK, Džemalom Juklom, predsjednikom Aktiva ravnatelja srednjih škola HNŽ, Zoranom Landekom i predsjednicom Aktiva direktora srednjih škola HNK, Sabinom Palić.

 • Čestitka ministra Hadžovića povodom Kurban-bajrama

  Datum obavijesti: 30/07/2020

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašid Hadžović uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

 • Poziv za učešće u kampanji USPORI – DJECA TREBAJU SIGURAN PUT!

  Datum obavijesti: 18/04/2019

  Organizacije članice Radne grupe za zaštitu djece - Hope and Homes for Children, Save the Children i World Vision BiH pozivaju sve škole, udruženja, centre i druge organizacije koje rade direktno s djecom da se uključe u kampanju „USPORI – DJECA TREBAJU SIGURAN PUT“ čiji je cilj podizanje svijesti o rizicima kojima su djeca izložena u saobraćaju.

 • Objavljen je poziv za PRO-Budućnost male grantove - Prijavite se!

  Datum obavijesti: 18/10/2019

  Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.

 • KONKURS: „Takmičenje mladih novinara 2020“ - istraži, napiši i osvoji

  Datum obavijesti: 05/03/2020

  Fondacija INFOHOUSE i Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe organizuju „Takmičenje mladih novinara 2020“, te pozivaju učenike i učenice u Bosni i Hercegovini od 15 do 18 godina da pošalju novinarske članke, nakon čega će biti izvršena selekcija. Učesnici koji budu proglašeni najboljim će dobiti novčane nagrade i učestvovati u javnoj ceremoniji dodjele nagrada, gdje će imati priliku upoznati se sa profesionalnim novinarima i novinarkama.

   

 • Javni poziv Porezne uprave Federacije BiH za obavljanje prakse za studente i đake

  Datum obavijesti: 06/03/2020

  Porezna uprava Federacije BiH 09.01.2020. godine objavila je Javni poziv za pravna lica, poduzetnike i građane za podnošenje poreznih prijava sa rokom podnošenja do 31.03.2020. godine. Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, a u cilju blagovremene obrade i unosa svih prijava u  nPIS aplikaciju, ukazala se potreba za angažovanjem studenata i đaka koji bi bili angažovani na obradi prijava.

 • Ministar Hadžović u posjeti Srednjoj školi Konjic

  Datum obavijesti: 08/07/2020

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr.sc. Rašid Hadžović posjetio je Srednju školu Konjic, u pratnji direktorice Enise Karkelje, gdje su u toku građevinski radovi u prostorijama namijenjenim za održavanje praktične nastave mašinske struke.

 • Održan sastanak na temu Priprema za online nastavu u školskoj 2020/2021. godini u slučaju proglašenja pandemije

  Datum obavijesti: 01/07/2020

  Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i predstavnici Ministarstva pomoćnik ministra za obrazovanje, Sudo Marić, p.o. glavnog inspektora, Nikša Matijić, održali su sastanak uz prisustvo v.d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar, Enise Gološ, direktora Zavoda za školstvo Mostar, Željka Ćorića, sa direktorima osnovnih i srednjih škola HNK i predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja na temu Priprema za online nastavu u školskoj 2020/2021. godini u slučaju proglašenja pandemije virusa COVID-19.


Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje

mr.sc. Nefiza Dautović

Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje

Elma Opijač, prof.sociolog

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

mr.sc. Karmela Zlomislić, prof.

Stručna savjetnica za srednje obrazovanje

Emina Jusufbegović, profesor filozofije i sociologije

Stručna savjetnica za pravne poslove

Sanela Marić dipl.iur.


Osnovne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:

 • Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
 • Kontinuirana saradnja sa direktorima škola i Školskim odborima i na tekućim poslovima;
 • Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organizovanju polaganja stručnih ispita nastavnika;
 • Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stepena obrazovanja;
 • Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
 • Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola;
 • Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
 • Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
 • Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i davanje saglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
 • Davanje saglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
 • Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
 • Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
 • Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
 • Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Analitičko-izvještajna djelatnost

 • Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
 • Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
 • Donošenje Kalendara rada škola;
 • Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
 • Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
 • Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola;
 • Informacija o upisu u I. razred srednjih škola;
 • Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;

Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola;
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
 • Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
 • Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
 • Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za sticanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
 • Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
 • Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
 • Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
 • Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
 • Daljnja saradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
 • Pojačati saradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
 • Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

LINKOVI