Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini

Datum objave: 20.06.2018

Na  osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini, broj: 05-02-40-1292/18 od 4.06.2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINIKonkurs kao i plan upisa se može preuzeti u prilogu.

Dokumenti

Projekti