SASTANAK MINISTRA HADŽOVIĆA SA PREDSTAVNICIMA OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I OBRTNIČKE KOMORE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Datum objave: 16.05.2018

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je u utorak, 15. maja 2018. godine održao sastanak sa glavnim sekretarom Obrtničke komore FBiH, gospodinom Domagojem Andrijanićem, predsjednikom Obrtničke komore HNK, gospodinom Anerom Kruškonjom i stručnim saradnikom za obrazovanje Obrtničke komore HNK, gospodinom Vladom Bevandom tokom kojeg su razgovarali o uvođenju dualnog sistema obrazovanja i kvalitetnom uvezivanju sektora školstva i privrede.Ministar je naglasio da je cilj Ministarstva razvijanje nastavnih planova i programa koji će omogućiti da djeca po završetku trogodišnjeg obrazovanja imaju mogućnost daljeg educiranja, tj. upisivanja fakulteta, ukoliko to žele, kao i podizanje obrazovanja na viši i kvalitetniji nivo, u skladu sa potrebama današnjeg vremena i brzog razvoja društva.

„Želimo osigurati sistem koji će štititi školu, učenike i kompanije. Potrebno je formirati jedan kvalitetan odnos između obrazovnog sistema i privrednih kompanija. Činjenica je da nemamo dovoljan broj određenih kadrova, posebno zanatskih. Sistem dualnog obrazovanja omogućava kompanijama da za sebe i svoje potrebe obuče kvalitetan kadar, a studentima da usvoje kvalitetno znanje“- kazao je ministar Hadžović.

Glavni sekretar Obrtničke komore FBiH je istaknuo da će Obrtnička komora dati svoj doprinos i rado sudjelovati u procesu formiranja dualnog obrazovanja. „Obrtnički sustav, na kojem počiva cijelo gospodarstvo, muči nedostatak radne snage. Obrtnici čine 12 posto zaposlenih u Federaciji BiH, tj. oko 56.000 zaposlenog stanovništva, što je usprkos poteškoćama na koje nailazi, znatan broj“- kazao je gospodin Domagoj Andrijanić.

Gospodin Vlado Bevanda je naglasio da je neophodno promijeniti tretman i zanatlijama vratiti ugled koji su nekada imali u društvu i preduzeću, te raditi na kvalitetnom školovanju kadra koji je u deficitu.

Gospodin Aner Kruškonja je kazao da je cilj Obrtničke komore HNK pokazati djeci da mogu biti uspješni vlasnici i osnovati vlastite obrtničke firme.

Ministar Hadžović i predstavnici Obrtničkih komora su se složili da je potrebno uložiti napore da studenti i radna snaga, uz privlačne uslove i mogućnosti ostanu u BiH.

Galerija