OČITOVANJE VLADE HNK O SASTANKU SA SINDIKATIMA U OBRAZOVANJU

Datum objave: 09.04.2024

Na tragu posljednjeg u nizu sastanaka predstavnika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona sa čelnicima četiri sindikalne organizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u HNK-u, Vlada izvještava javnost o tome da je socijalne partnere podrobno upoznala sa svim dosad učinjenim na tragu poboljšanja prava odnosno radnog i životnog standarda radnika u obrazovanju, ali i da, zbog manjeg priliva sredstava u Budžet u odnosu na ono što je planirano, jednostavno nema prostora za preuzimanje dodatnih finansijskih obaveza.Vlada u aktuelnom sazivu preuzela je upravljanje Kantonom i njegovim budžetskim sredstvima u krajnje nepovoljnom trenutku. Budžet HNK-a je, osim negativnim uticajem globalnih finansijskih kretanja koja osjetno smanjuju priliv sredstava sa viših nivoa, opterećen i nizom preuzetih obaveza. Vlada i ovom prilikom jasno poručuje kako će joj u centru prioriteta ipak ostati očuvanje svih radnih mjesta u sektoru obrazovanja, a podsjećamo kako u HNK-a ima 78 škola (49 osnovnih i 29 srednjih) i kako ukupan broj uposlenih u školama doseže brojku od 3080 radnika.

Vlada je sindikalne čelnike izvijestila o usvajanju Pedagoških standarda i normativa, Pravilnika o napredovanju i Pravilnika o stručnom nadzoru, a neki od tih dokumenata godinama su u HNK-a bili van snage. Takođe, izviješteni su i da su u izradi Pravilnik o stipendijama, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o obaveznom predškolskom odgoju, Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o kulturi u HNK-u.

Sindikatima je na sastanku održanom u ponedjeljak, 8. aprila u zgradi Vlade, ponuđeno uvođenje mentora i savjetnika, sa dodatkom na platu od 3 odnosno 5 % s jasnom napomenom kako bi ti iznosi bili utvrđeni za jednogodišnji period, uz otvorenost za kasnije sagledavanje mogućnosti njihova povišenja. Najavljena je i mogućnost uvođenja isplate naknada za članove komisija za polaganje stručnih ispita.

Vlada je dosad osigurala sredstva za psihologe, sociologe i logopede u školskom sistemu, a želeći sačuvati postojeća radna mjesta, smanjila je broj učenika po razredu na 14 do najviše 24 u srednjim odnosno 27 u osnovnim školama. Asistentima u nastavi povećana su primanja sa 700 na 800 KM i uvedeni su u zakonske okvire, što znači da će u HNK-u od naredne školske godine asistenti u nastavi biti izjednačeni u pravima s ostalim nastavnim osobljem. Osigurano je i da ti radnici ove godine dobiju i regrese i godišnje odmore, što dosad nije bio slučaj, a uvedeno im je i pravo naknade za prevoz koje takođe nisu imali.

Nadalje, Vlada je povećala platne koeficijente spremačicama u školama sa 1,21 na 1,31, a sve nabrojano znači iznimno velika finansijska sredstva za koja je trebalo naći prostora u Budžetu koji je ova Vlada preuzela na isteku godine, u okolnostima u kojima je morala da preuzme i prihvati zatečeno sa krajnje minimalnim manevarskim prostorom.

Tražeći i ovom prilikom sindikalno razumijevanje činjeničnog stanja i nepostojanja prostora za veće ustupke u ovom trenutku, Vlada napominje da želi biti u neprekidnoj komunikaciji sa svim socijalnim partnerima, obećavajući da će, ako dođe do većeg priliva poreznih sredstava, odmah intervenisati na povišenju visine primanja prosvjetnih radnika. Vlada je u ovom trenutku spremna potpisati obećanje da će povećanje plata pratiti procenat rasta prihoda iznad onog što je Budžetom planirano odnosno ukoliko bi se desilo da prihodi porastu za 10 % više od plana, za 10 % bi porasli i lični dohodci. Zasad, Vlada ne raspolaže ni prostorom ni mogućnostima, ali ni mandatom za pružanje lažnih nada, davanje lažnih obećanja i, pogotovo, za preuzimanje neodrživih obaveza koje bi ugrozile stabilnost kantonalnih finansija.

Projekti