Muzej Hercegovine Mostar izložbom o višestoljetnom kontinuitetu BiH obilježio Dan nezavisnosti

Datum objave: 28.02.2024

Muzej Hercegovine Mostar povodom 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine danas je u Spomen kući Svetozara Ćorovića, priredio izložbu pod nazivom „Državno-politički karakter Bosne i Hercegovine kroz stoljeća“, koju je otvorio savjetnik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Nijaz Kurtović.Kurtović je naglasio kako je BiH kroz historiju prošla kroz različite osporavanja i napade, međutim, uvijek je opstajala. Historijske promjene tokom vremena, dodao je, kreirale su specifično društvo koje je i danas karakteristično.

„Uvažavajući borbu patriota kroz hiljadugodišnju historiju naše domovine, imamo obavezu da svako u svome domenu, a posebno kroz institucionalno djelovanje radimo na jačanju i napretku društveno-političke stabilnosti Bosne i Hercegovine“, kazao je Kurtović.

Sadržaj izložbe, između ostalog, imao je za cilj podsjetiti na preduslove Baditerove komisije, koju je 1991. godine osnovalo Vijeće Evrope, prije usvajanja odluke za održavanje Referenduma u Bosni i Hercegovini. Na 14 panoa hronološkim redom prikazane su epohe administrativno-pravnog i političkog karaktera Bosni i Hercegovini kroz stoljeća.

Važne činjenice za Badinterovu komisiju, naveo je direktor Muzeja, Asim Krhan, ogledale su se u ustavno-pravnim standardima i kulturno-historijskom kontinuitetu Bosne i Hercegovine. „Komisija je zaključila da je kroz cijelu historiju BiH uvijek imala atribute državnosti, i što je najvažnije međunarodnu potvrdu svojih historijskih granica, utvrđenih Karlovačkim sporazumom između Osmanskog i Austro-ugarskog carstva, potom potvrđenim odlukama Berlinskog kongresa 1878. godine i odlukama Drugog zasjedanja AVNOJA-a 1943. godine“, pojašnjavajući sadržaj i koncept izložbe kazao je Krhan.

Ovom izložbom Muzej Hercegovine je najavio niz kulturnih i svečanih programa kojim će se u Mostaru obilježiti Dan nezavosnoti BiH, a ova izložba implicira i pokazuje kakve su bile historijske pretpostavke i međunarodne okolnosti u kojima je BiH stekla državnu nezavisnost, a posebno s čime se suočavala na prelazu iz 20. u 21. stoljeće.

Galerija

Projekti