Poziv za podnošenje prijava za 2024. Intercultural Achievement Award

Datum objave: 07.02.2024

Stalna misija Republike Austrije pri UN-u dostavila je poziv za podnošenje prijava za 2024. Intercultural Achievement Award, koju dodjeljuje Savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije, a kojom se nagrađuju uspješni, inovativni projekti u oblasti interkulturalnog dijaloga.Krajnji rok za podnošenje prijava je 17. mart 2024. godine, a sve informacije o uvjetima konkursa možete  pronaći na web-stranici: www.intercultural-achievement.com.

Projekti