JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita

Datum objave: 26.05.2023

Na osnovu stava 1. i 2. člana 179. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja  na putevima u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), te člana 2., 4. i 8. Pravilnika o načinu i uslovima organiziranja ispita za vozača motornih vozila ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 46/12), i Pravilnika o načinu izbora i imenovanja članova Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita („Službene novine HNK“, broj: 1/15 i 2/19) ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisuje:J A V N I  P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA
Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita

 

Javni poziv se nalazi u prilogu.

Dokumenti

Projekti