JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA Stručnog tijela za kontrolu i nadzor ispunjenosti uslova rada auto-škola, osposobljavanja i provedbe ispita kandidata za vozača motornog vozila

Datum objave: 12.05.2023

Na osnovu stava (7), (8), i (9) člana 177. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), člana 30. Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 46/12, 12/18, 74/18 i 16/21), člana 34. Pravilnika o načinu i uslovima organizovanja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 46/12) i Pravilnika o kontroli i nadzoru ispunjenosti uslova rada auto-škola, osposobljavanja i provedbe ispita kandidata za vozača motornog vozila („Službene novine HNK“, broj: 3/15) i Pravilnika o dopuni pravilnika o kontroli i nadzoru ispunjenosti uslova rada auto-škola, osposobljavanja i provedbe ispita kandidata za vozača motornog vozila („Službene novine HNK“, broj: 2/19 i 5/23), ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK r a s p i s u j e:J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA
Stručnog tijela za kontrolu i nadzor ispunjenosti uslova rada auto-škola, osposobljavanja i provedbe ispita kandidata za vozača motornog vozila

 

Javni poziv se nalazi u prilogu.

Dokumenti

Projekti