JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR IZ REDA OSNIVAČA

Datum objave: 15.02.2023

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu članova 104. i  104a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), člana 9.  Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola ("Službene novine HNK", broj 2/05, 5/05 i 7/07), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 01-1-02-178/23 od 26. 1. 2023. godine, objavljujeJAVNI  KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR
IZ REDA OSNIVAČA

 

Javni konkurs se nalazi u prilogu.

Dokumenti

Projekti