Analiza potreba i položaja mladih u HNK u cilju izrade strategije za mlade HNK 2022-2027

Datum objave: 02.11.2022

U skladu sa Zakonom o mladima FBiH (Službene novine Federacije BiHbroj: 36/10 od 16.6.2010.), tačkom III Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. godina (u prilogu/privitku), u procesu je izrada Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. S tim u vezi pozivamo sve mlade osobe svih kategorija sa područja  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, (srednjoškolce, studente, pripravnike/vježbenike, zaposlene i nezaposlene mlade osobe) starosne dobi od 15 do 30 godina da učestvuju u online istraživanju kako bismo na vrijeme izvršili kvalitativnu i kvantitativnu analizu rezultata istraživanja, koja je osnov pri izradi, donošenju i implementaciji Strategije, a u cilju poboljšanja položaja mladih u HNK.

 

 U nastavku link-online upitnika:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2TGMTCQHEe7-mNiPiXnaVCATu65ogkFnU4Fynf9ZhJ872mQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Prilog:

 - kao u tekstu (Odluka o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2022-2027. godina)

Dokumenti

Projekti