Javni poziv za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Datum objave: 21.09.2022

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-2356/22 od 14.09. 2022. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljujeJAVNI POZIV
za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA
iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Dokumenti

Projekti