Predstavnici Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH uručili plaketu ministru Hadžoviću

Datum objave: 08.09.2022

Predstavnici Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH, Amer Duraković, Smajić Emir, Smajević Almir i Irfan Čusto uručili su plaketu ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašidu Hadžoviću za pomoć u radu Udruženja i realizaciji ciljeva za opće dobro.Prema riječima predsjednika Udruženja medicinskih tehničara FBiH, Amera Durakovića, plaketa ovog Udruženja se dodjeljuje osobama koje su pomogle u radu udruženja i podršci pri implementaciji projekata, a ministar Hadžović je jedan od prvih koju su podržali projekat – 'Djeca spašavaju živote' u sklopu kojeg su planirane edukacije za nastavnike medicinskih škola iz Mostara, koji će nakon provedenih edukacija i sami kasnije biti u mogućnosti obučavati djecu.

„U budućnosti će, uz podršku ministra, biti provedene aktivnosti u okviru projekta „Djeca spašavaju živote“, koji se provodi u evropskim zemljama, tačnije projekta Njemačkog reanimacionog vijeća koje je isti za BiH  povjerilo upravo UHMT FBIH. Naša želja je da budu obavezna dva časa edukacije djece iz reanimacije i pružanja hitne medicinske pomoći u osnovnim školama u HNK.“

Ministar Hadžović, naglasio je da je cilj Ministarstva u i narednom periodu u sklopu projekata i kroz različite aktivnosti nastaviti podržavati rad Udruženja, te kroz edukacije povećati svijest o važnosti reanimacije i pružanja hitnje medicinske pomoći, kojima se spašavaju ljudski životi.

Predstavnici Udruženja, čiji je rad podržalo i prepoznalo Evropsko reanimaciono vijeće,  zahvalili su ministru na srdačnoj dobrodošlici i iskazanoj podršci, te naglasili da saradnjom na ovakvim i sličnim projektima značajno mogu doprinijeti promovisanju važnosti reanimacije i hitne medicinske pomoći kojima se spašavaju ljudski životi.

Projekti