Unapređenje obrazovanja djece Roma u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Datum objave: 30.03.2022

Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u saradnji s Misijom OSCE-a, ureda u Mostaru održali su sastanak s pedagozima i psiholozima osnovnih i srednjih škola na temu provedbe Lokalnog akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija, te zapošljavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (2021 – 2024).Na sastanku su aktuelizirane dobre prakse škola, izazovi koji se odnose na kvalitetniju podršku obrazovanja djece Roma, te kreirane naredne aktivnosti. Učesnici sastanka istakli su da je u ovoj oblasti potrebno multisektorski djelovati kako bi planirani ciljevi iz Lokalnog akcijskog plana bili ostvareni. Imajući u vidu da se jedan dio mjera i aktivnosti iz LAP-a odnosi na uključenost sadržaja o romskoj historiji i kulturi u nastavne planove i programe, sastanku su prisustvovali i predstavnici Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar.

Galerija

Projekti