Poziv za prijavu učesnika na Forum o obrazovanju o ljudskim pravima i građanstvu

Datum objave: 20.01.2022

Zajedničko vijeće za mlade Vijeća Evrope poziva na Forum o obrazovanju o ljudskim pravima i građanstvu. Forum će okupiti do 300 učesnika (offline i online) koji su uključeni u obrazovanje o ljudskim pravima i građanstvu sa mladima i djecom u različitim okruženjima - nevladinim organizacijama, obrazovnim vlastima, formalnim obrazovanjem, institucijama za ljudska prava, omladinskim organizacijama i mrežama.

Forum zajedno organizuju Vijeće Evrope (obrazovni i omladinski sektori) i Odjel za omladinsku politiku i Služba za državne službenike italijanske vlade, u saradnji sa Amnesty International (Evropska kancelarija i italijanska sekcija), Gradom Torino, Nacionalnim vijećem mladih Italije i Evropskim omladinskim forumom. Događaj se organizuje u okviru predsjedavanja Italije Vijećem Evrope, koje je postavilo omladinsku politiku jednim od svojih strateških prioriteta.U prilogu se nalazi poziv za prijavu učesnika a u e-mailu ispod link za online obrazac za prijavu učesnika. Rok za prijavu je 31. januar 2022. godine.

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-forum-on-citizenship-and-human-rights-education-turin

 

Dokumenti

Projekti