Ostvareni bodovi studenata prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove u akademskoj 2021./22. godini

Datum objave: 18.01.2022

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskg kantona objavljuje spisak studenata prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2021./22. godini sa ostvarenim brojem bodova.Rok za podnošenje prigovora je pet (5) dana od dana objave (18.01.2022), na e-mail Ministarstva (prigovori@monkshnk.gov.ba), ili lično na protokol Ministarstva:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Ulica Stjepana Radića 3/III
88 000 Mostar

Prigovori se šalju isklučivo putem obrasca u prilogu.

NAPOMENA:

TAČKA II KONKURSA:

Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da student i roditelji imaju stalno prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa; (dokaz: prebivalište za studenta i roditelje koje nije starije od šest mjeseci),
 • da nije stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
 • da nema bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva) ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kog nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava )
 • da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
 • da ne studira u inostranstvu ako takav studij, na materinjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
 • da tokom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkuriše za dodjelu stipendije ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

TAČKA V KONKURSA:

Od bodovanja po kriterijima izuzima se:

 • student prve godine studija koji je upisao studij po završetku srednje škole, a proglašen je za đaka generacije u nekoj od srednjih škola na području HNK;
 • student sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00;
 • student bez oba roditelja;
 • student – dijete poginulog borca pripadnika Oružanih snaga;
 • student 100% invalid.

TAČKA IX KONKURSA:

Prijavni se obrazac, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavlja u roku od osam (8) dana od dana objave Konkursa, na protokol Ministarstva u vremenu od 11 do 14 sati, ili putem pošte na adresu Ministarstva.

 

Dokumenti

Projekti