Javni konkurs za izbor i imenovanje Upravnog odbora Narodne biblioteke HNK Mostar

Datum objave: 28.10.2021

Na osnovu člana 7 i 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/03 i 34/03), člana 28 i 29 Zakona o bibliotekarskoj djelatnosti HNK („Službene novine HNK“, broj 03/05), člana 8 Odluke o osnivanju Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/04), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 06/05) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 7/18), te člana 36 stav 3. Pravila Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/07) ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisujeJAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje
Upravnog odbora Narodne biblioteke HNK Mostar

 

Javni konkurs se nalazi u prilogu.

Dokumenti

Projekti