Uskoro novi Pravilnik za procjenu i koordinaciju procjene djece s teškoćama i invaliditetom u HNK

Datum objave: 29.09.2021

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, dr. sc. Goran Opsenica, sa saradnicima, danas su sa Selmom Kazić, predstavnicom UNICEF-a BiH razgovarali o usklađivanju sistema procjene djece s teškoćama u razvoju sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) na području HNK.Naime, UNICEF BiH, u cilju unapređenja položaja djece sa teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom, a posebno u oblasti socijalne i dječje zaštite, zdravstva i obrazovanja pokrenuo je inicijativu koja se odnosila na analizu važećih zakonskih propisa i praksi koje se koriste u procjeni djece sa teškoćama u deset kantona u FBiH. Potom su odabrani Hercegovačko-neretvanski i Zeničko-dobojski kanton za pilotiranje projekta u cilju boljeg razumijevanja specifične potrebe određenog djeteta, te osiguranja  pravilnog i optimalnog individualnog pristupa.

Tokom današnjeg sastanka istaknuto kako je Vlada HNK osnovala Radno tijelo koje je izradilo „Nacrt akcionog plana transformacije sistema i upućivanja djece sa teškoćama u razvoju i invaliditetom za HNK“, te Priručnik za individualni plan za dijete.

Također, danas je dogovoreno  potpisivanje Protokola o međusektorskoj saradnji u cilju izrade novog Pravilnika za procjenu i koordinaciju procjene djece sa teškoćama i invaliditetom u HNK kojim će se utvrditi novi pristup procjene djece sa teškoćama u razvoju, te djeci i njihovim porodicama pružiti stalna individualna stručna podrška.

Projekti