Održane aktivnosti u sklopu projekta „Socijalizacija s pravom“

Datum objave: 29.09.2021

U sklopu projekta „Socijalizacija s pravom“ kojeg realizira organizacija PH International uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, održane su projektne aktivnosti i pripreme za završnu konferenciju.Od 2017. godine projekt „Socijalizacija s pravom“ uspješno se realizira u osnovnim i srednjim školama u svim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na čelu s ministrom dr. sc. Rašidom Hadžovićem i Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK, na čelu s ministrom Slađanom Bevandom od prve godine projekta aktivno učestvuju u implementaciji aktivnosti.

U okviru Tima za izradu kurikuluma i Savjetodavnog tijela, direktorica JU IV osnovne škole Mostar, Seada Kuštrić i direktorica Osnovne škole Ivana Gundulića Mostar, Marija Jurčić prisustvovale su seminaru koji je u Neumu održan od 26. do 28. septembra. Na seminaru su razmatrane aktivnosti važne za nastavak projekta i pripremu završne konferencije, koja ima za cilj osvrt na realizirane aktivnosti u 182 škole na području Federacije Bosne i Hercegovine. Učenici su proteklih godina učili o pravnoj kulturi, o interaktivnosti i sposobnosti kritičkog mišljenja, nenasilnog djelovanja učenika i poticanja društvene uključenosti. Ovaj koncept podrazumijeva zajednički rad učenika, nastavnika i policijskih službenika.

Projekti