Saopćenje

Datum objave: 23.09.2020

U skladu sa koordiniranim i zajedničkim djelovanjem u organizaciji rada odgojno-obrazovnih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, te provođenjem propisanih epidemioloških mjera na području našeg kantona, koje su se u dosadašnjem periodu pokazale opravdanim i efikasnim, pozitivnim cijenimo uvaženi zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u liberalizaciji jedne od mjera predviđenih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.Povećanje broja đaka u učionicama sa dosadašnjih 15 na 18, što je bio jedan od prijedloga Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u organizacionom segmentu rada škola doprinijeti će lakšoj realizaciji nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području HNK.

Nadamo se što skorijem poboljšanju epidemiološke situacije u našem kantonu i mogućnosti ukidanja većine predviđenih mjera u našim školama.