Održan sastanak na temu Organizacija i realizacija nastave u školskoj 2020/2021. godini s epidemiološkog i zdravstvenog aspekta

Datum objave: 13.08.2020

U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, resorni ministar dr. sc. Rašid Hadžović i pomoćnik ministra za obrazovanje, Sudo Marić održali su sastanak sa predsjednikom i potpredsjednikom Kriznog štaba ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, ministrom dr. sc. Goranom Opsenicom i direktorom Zavoda za javno zdravstvo HNK, prim. dr. Nerminom Avdićem, te predsjednicom Udruge ravnatelja osnovnih škola HNŽ, Lidijom Markotić, om Aktiva direktora osnovnih škola HNK, Džemalom Juklom, predsjednikom Aktiva ravnatelja srednjih škola HNŽ, Zoranom Landekom i predsjednicom Aktiva direktora srednjih škola HNK, Sabinom Palić.Na sastanku je podržan povratak učenika i studenata u školske klupe. Također, na sastanku je dogovoreno da će do kraja naredne sedmice Krizni štab ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo HNK donijeti potrebne akte za organizaciju i održavanje nastavnog procesa. Shodno donesenim aktima, svaka škola će kreirati svoj plan realizacije nastave u odgojno-obrazovnoj ustanovi, ukoliko ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije koja će iziskivati uvođenje nastave na daljinu.

Galerija