Održan sastanak na temu Priprema za online nastavu u školskoj 2020/2021. godini u slučaju proglašenja pandemije

Datum objave: 01.07.2020

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović i predstavnici Ministarstva pomoćnik ministra za obrazovanje, Sudo Marić, p.o. glavnog inspektora, Nikša Matijić, održali su sastanak uz prisustvo v.d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar, Enise Gološ, direktora Zavoda za školstvo Mostar, Željka Ćorića, sa direktorima osnovnih i srednjih škola HNK i predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja na temu Priprema za online nastavu u školskoj 2020/2021. godini u slučaju proglašenja pandemije virusa COVID-19.Na samom početku ministar Hadžović svim direktorima i zaposlenicima uputio je čestitke i riječi zahvale na uspješno realiziranoj i završenoj školskoj godini i poštivanju naredbi kriznih štabova FBiH i HNK.

Cilj sastanka bio je kreiranje plana djelovanja za školsku 2020/2021. godinu, kako bi u slučaju ponovnog proglašenja stanja nesreće ili pandemije virusa COVID-19, škole adekvatno djelovale u cilju nesmetanog odvijanja nastavnog procesa. Tematski sastanak podrazumijevao je i rezimiranje provedenih aktivnosti i cjelokupne realizacije online nastave tokom pandemije virusa COVID-19.

Učesnici sastanka diskutovali su o mogućim načinima izvođenja nastave u školskim klupama, kao i eventualnom smanjenju broja učenika u odjeljenjima uvažavajući propisane epidemiološke mjere. Obzirom na činjenicu da dolazak u novu sredinu, ulazak u učionice i prvi susreti sa nastavnicima i profesorima predstavljaju novi ambijent za svakog učenika, jedna od tema bila je i moguća problematika koja se odnosi na učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola, a koji bi u slučaju online nastave bili uskraćeni od privikavanja na nove uslove rada, učenja, odgoja i obrazovanja. Nedostatak informatičke opreme za učenike, ali i zaposlenike, također je bio predmet današnje diskusije.

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

  • pristupiti izradi potrebnih dokumenata u cilju regulisanja online nastave,
  • izraditi prijedlog reduciranih nastavnih planova i programa,
  • organizovati edukaciju nastavnika za online nastavu,
  • u potpunosti pripremiti sa svim podacima o učenicima i zaposlenicima online platformu za narednu školsku godinu.

Galerija

Projekti