Uručeni tableti Gimnaziji Mostar

Datum objave: 25.06.2020

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Rašid Hadžović, i direktor Nansen Dijalog Centra (NDC) Mostar, Elvir Đuliman, Gimnaziji Mostar uručili su 28 tableta.Donacija tableta dio je programa organizacije Nansen Dijalog Centra, koja će olakšati rad učenicima i nastavnicima Gimnazije Mostar, te koristiti za ovladavanje znanjima i vještinama za pisanje projekata, a koji će se realizirati u školi ili lokalnoj zajednici.

„Prije svega želim da se zahvalim organizaciji Nansen Dijalog Centar na današnoj donaciji, kao i nedavnoj donaciji Srednjoj školi Stolac, za koje sam siguran da će koristiti našim učenicima i nastavnicima u obrazovnom procesu, kao i realizaciji različitih aktivnosti i projekata. Također, ovu priliku bih iskoristio da pozdravim i druge naše partnere da nam pomognu, kako bi i ostalim učenicima omogućili kvalitetnu nastavu“, kazao je ministar Hadžović.

Direktor Đuliman izrazio je zadovoljstvo što je organizacija NDC u mogućnosti da ovakvom donacijom doprinese da učenici olakšano i redovno prate online nastavni proces, kao i aktivnosti koje se odvijaju u sklopu projekata NDC.

Osnovni cilj programa koji sprovodi Nansen Dijalog Centar je osvijestiti učenike o značaju društvene odgovornosti i angažiranosti, kako bi postali aktivni građani koji će osnažiti lokalne zajednice.

Haris Idriz, direktor Gimnazije Mostar, uputio je zahvalnost resornom Ministarstvu i ministru Hadžoviću na velikoj podršci u realizaciji ovakvih aktivnosti zajedno sa NDC-om i direktorom Đulimanom koje doprinose samom procesu obrazovanja, učenicima i nastavnicima, kao i lokalnoj zajednici.

Galerija