Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini

Datum objave: 11.06.2020

Na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, broj: 05-02-34-941/20 od 2. juna 2020. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

 Konkurs kao i plan upisa se može preuzeti u prilogu.

Dokumenti