Preporuke za djecu i roditelje u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece

Datum objave: 22.04.2020

Dom zdravlja Mostar i Centar za psihološku saradnju „Sensus“ na inicijativu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dostavili su preporuke za djecu i roditelje u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece i prevazilaženja situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.Preporuke su u prilogu.

Dokumenti