Ministarstvo HNK najavilo online platformu za izvođenje nastave u HNK

Datum objave: 16.03.2020

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović u cilju kvalitetnog provođenja aktivnosti koje se odnose na realizaciju online nastave, sastao se s predstavnicima predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova HNK, predsjednicima Aktiva direktora, direktorima Pegadoškog zavoda i Zavoda za školstvo i Sindikata.Na sastanku se razgovaralo o upotrebi jedinstvene online platforme putem koje će se odvijati nastavni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koja će obuhvatiti postavljanje nastavnog materijala, audio, video i pisanog sadržaja, koji će učenicima biti dostupni 24 sata. Online platforma  podrazumijevat će i kompletan nadzor na osnovu kojeg će biti evidentiran pristup učenika, ali i nastavnika. U cilju kvalitetnog provođenja online nastavnog procesa edukacija za nastavnike u svrhu korištenja platforme počet će u srijedu.

Galerija