Javni poziv Porezne uprave Federacije BiH za obavljanje prakse za studente i đake

Datum objave: 06.03.2020

Porezna uprava Federacije BiH 09.01.2020. godine objavila je Javni poziv za pravna lica, poduzetnike i građane za podnošenje poreznih prijava sa rokom podnošenja do 31.03.2020. godine. Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, a u cilju blagovremene obrade i unosa svih prijava u  nPIS aplikaciju, ukazala se potreba za angažovanjem studenata i đaka koji bi bili angažovani na obradi prijava.U cilju provedbe navedenih aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH POZIVA studente/đake i obrazovne institucije (fakultete i srednje škole) koje su zainteresovane da njihovi studenti i đaci, iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Poreznoj upravi Federacije BiH da se prijave na Javni poziv.

Praksa bi se obavljala u poreznim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH u periodu od 15.03. do 15.05.2020. godine.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za obavljanje prakse uz navođenje osnovnih podataka o studentu/đaku (ime i prezime studenta/đaka, datum rođenja, naziv fakulteta/srednje škole, smjer, razred/godina studija, kontakt telefon)
  • Spisak studenata/đaka koji će obavljati studentsku/đačku praksu
  • Ukoliko student/đak sam aplicira dužan je na zahtjevu imati saglasnost dekana fakulteta/direktora srednje škole.

 Za vrijeme obavljanja stručne prakse Porezna uprava Federacije BiH nema nikakvih finansijskih obaveza prema studentima/đacima.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2020. godine.

 

Prijave se mogu podnijeti na adresu:

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured

Ul. Husrefa Redžića broj 4, Sarajevo

ili na e-mail adresu:  puinfo@fpu.gov.ba sa naznakom

Prijava za obavljanje studentske/đačke prakse“

                                                                  

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine